Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

11

Februari

36%

-

11

Mars

42%

13°

-

13

April

44%

17°

-

14

Maj

45%

22°

-

15

Juni

50%

26°

-

13

Juli

59%

29°

-

10

Augusti

57%

28°

-

12

September

50%

24°

-

10

Oktober

41%

18°

-

12

November

28%

11°

-

13

December

29%

-

11