Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

11

Februari

36%

-

11

Mars

42%

13°

-

13

April

44%

17°

-

14

Maj

44%

21°

-

15

Juni

50%

25°

-

13

Juli

58%

28°

-

11

Augusti

56%

27°

-

13

September

50%

24°

-

10

Oktober

41%

18°

-

12

November

29%

10°

-

13

December

30%

-

11