Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

11

Februari

40%

-

11

Mars

42%

10°

-

13

April

42%

14°

-

14

Maj

41%

18°

-

17

Juni

46%

22°

-

15

Juli

53%

25°

-

13

Augusti

52%

24°

-

15

September

49%

20°

-

11

Oktober

43%

15°

-

12

November

34%

-

13

December

35%

-

11