Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

11

Februari

38%

-

11

Mars

44%

13°

-

12

April

47%

17°

-

13

Maj

49%

22°

-

14

Juni

53%

26°

-

12

Juli

62%

29°

-

9

Augusti

60%

28°

-

11

September

53%

24°

-

9

Oktober

43%

18°

-

11

November

29%

11°

-

13

December

27%

-

11