Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

11

Februari

37%

-

11

Mars

43%

13°

-

13

April

45%

17°

-

13

Maj

46%

22°

-

14

Juni

51%

26°

-

12

Juli

60%

29°

-

10

Augusti

58%

28°

-

12

September

50%

24°

-

9

Oktober

42%

18°

-

12

November

29%

11°

-

13

December

29%

-

11