Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

11

Februari

40%

-

11

Mars

42%

10°

-

13

April

42%

14°

-

15

Maj

40%

18°

-

17

Juni

45%

22°

-

15

Juli

52%

25°

-

13

Augusti

52%

24°

-

15

September

48%

20°

-

12

Oktober

43%

15°

-

12

November

35%

-

13

December

38%

-

11