Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

11

Februari

41%

-

11

Mars

42%

-

13

April

42%

13°

-

14

Maj

42%

17°

-

16

Juni

46%

22°

-

15

Juli

53%

24°

-

13

Augusti

53%

23°

-

14

September

50%

20°

-

11

Oktober

44%

14°

-

11

November

34%

-

13

December

35%

-

11