Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

11

Februari

38%

-

11

Mars

43%

13°

-

12

April

44%

17°

-

14

Maj

43%

21°

-

16

Juni

48%

25°

-

14

Juli

56%

28°

-

11

Augusti

55%

27°

-

13

September

49%

24°

-

10

Oktober

42%

18°

-

12

November

32%

11°

-

13

December

34%

-

11