Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

12

Februari

42%

-

11

Mars

42%

-

13

April

42%

12°

-

14

Maj

42%

17°

-

16

Juni

45%

21°

-

15

Juli

52%

24°

-

13

Augusti

52%

23°

-

15

September

50%

19°

-

11

Oktober

44%

14°

-

11

November

35%

-

13

December

36%

-

11