Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

11

Februari

37%

-

11

Mars

43%

13°

-

12

April

46%

17°

-

13

Maj

47%

22°

-

14

Juni

52%

26°

-

12

Juli

60%

29°

-

10

Augusti

58%

27°

-

12

September

52%

24°

-

9

Oktober

41%

18°

-

11

November

28%

10°

-

13

December

27%

-

11