Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

12

Februari

42%

-

12

Mars

42%

-

14

April

40%

11°

-

15

Maj

39%

15°

-

17

Juni

42%

19°

-

16

Juli

50%

22°

-

15

Augusti

50%

21°

-

16

September

48%

18°

-

12

Oktober

44%

13°

-

12

November

36%

-

14

December

38%

-

12