Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

12

Februari

44%

-

11

Mars

41%

-

13

April

40%

-

14

Maj

40%

14°

-

16

Juni

42%

18°

-

16

Juli

50%

21°

-

14

Augusti

50%

20°

-

15

September

50%

17°

-

12

Oktober

47%

12°

-

11

November

38%

-

13

December

38%

-

11