Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-1°

-

14

Februari

44%

-

13

Mars

41%

-

15

April

38%

-

17

Maj

37%

10°

-

18

Juni

38%

14°

-

18

Juli

45%

17°

-

17

Augusti

46%

16°

-

18

September

47%

13°

-

14

Oktober

48%

-

13

November

41%

-

14

December

42%

-

14