Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

12

Februari

43%

-

11

Mars

42%

-

13

April

43%

11°

-

14

Maj

44%

15°

-

15

Juni

47%

19°

-

13

Juli

57%

22°

-

9

Augusti

56%

22°

-

11

September

50%

18°

-

10

Oktober

46%

13°

-

12

November

38%

-

13

December

39%

-

11