Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

10

Februari

46%

-

10

Mars

44%

11°

-

12

April

46%

14°

-

13

Maj

47%

18°

-

13

Juni

51%

22°

-

11

Juli

60%

25°

-

7

Augusti

59%

25°

-

9

September

52%

22°

-

9

Oktober

50%

18°

-

10

November

44%

12°

-

11

December

47%

10°

-

9