Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

10

Februari

45%

-

10

Mars

42%

11°

-

12

April

44%

14°

-

13

Maj

45%

18°

-

14

Juni

49%

22°

-

12

Juli

58%

25°

-

8

Augusti

57%

25°

-

10

September

49%

21°

-

10

Oktober

47%

17°

-

11

November

42%

11°

-

12

December

45%

-

9