Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

14

Februari

41%

10°

-

13

Mars

42%

12°

-

14

April

47%

16°

-

14

Maj

55%

20°

-

11

Juni

58%

24°

-

10

Juli

69%

28°

-

6

Augusti

67%

28°

-

8

September

61%

24°

-

9

Oktober

54%

19°

-

12

November

40%

13°

-

15

December

37%

10°

-

14