Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

12

Februari

40%

-

11

Mars

40%

-

13

April

43%

12°

-

13

Maj

46%

16°

-

14

Juni

49%

20°

-

12

Juli

59%

24°

-

9

Augusti

58%

23°

-

10

September

52%

19°

-

10

Oktober

46%

14°

-

11

November

35%

-

13

December

35%

-

12