Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

12

Februari

34%

-

11

Mars

41%

12°

-

12

April

43%

16°

-

13

Maj

51%

21°

-

13

Juni

55%

25°

-

11

Juli

64%

28°

-

8

Augusti

64%

28°

-

9

September

56%

24°

-

9

Oktober

45%

18°

-

11

November

30%

12°

-

13

December

28%

-

12