Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

11

Februari

34%

-

10

Mars

41%

13°

-

12

April

43%

17°

-

13

Maj

50%

22°

-

13

Juni

55%

26°

-

11

Juli

63%

29°

-

8

Augusti

61%

28°

-

9

September

54%

24°

-

9

Oktober

44%

18°

-

10

November

30%

11°

-

13

December

28%

-

11