Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

12

Februari

41%

-

11

Mars

42%

10°

-

12

April

46%

14°

-

13

Maj

48%

19°

-

13

Juni

52%

23°

-

11

Juli

61%

26°

-

8

Augusti

59%

25°

-

10

September

54%

21°

-

9

Oktober

46%

16°

-

11

November

34%

-

13

December

33%

-

11