Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

12

Februari

39%

-

11

Mars

39%

-

13

April

41%

11°

-

14

Maj

45%

16°

-

14

Juni

49%

20°

-

12

Juli

59%

24°

-

9

Augusti

58%

23°

-

10

September

52%

19°

-

10

Oktober

45%

14°

-

11

November

34%

-

14

December

34%

-

12