Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

12

Februari

35%

-

11

Mars

40%

11°

-

12

April

42%

16°

-

13

Maj

49%

20°

-

13

Juni

54%

24°

-

11

Juli

62%

28°

-

8

Augusti

61%

27°

-

9

September

54%

23°

-

9

Oktober

45%

18°

-

11

November

31%

11°

-

13

December

29%

-

12