Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

11

Februari

42%

-

10

Mars

45%

13°

-

12

April

49%

17°

-

12

Maj

52%

22°

-

13

Juni

54%

26°

-

11

Juli

63%

29°

-

8

Augusti

61%

28°

-

10

September

56%

24°

-

9

Oktober

45%

18°

-

10

November

32%

10°

-

13

December

29%

-

11