Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

11

Februari

34%

-

10

Mars

41%

13°

-

12

April

43%

17°

-

12

Maj

50%

22°

-

13

Juni

55%

26°

-

11

Juli

64%

29°

-

8

Augusti

62%

28°

-

9

September

54%

25°

-

9

Oktober

44%

19°

-

11

November

29%

12°

-

13

December

27%

-

11