Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

12

Februari

42%

-

11

Mars

42%

-

13

April

44%

12°

-

14

Maj

46%

17°

-

14

Juni

49%

20°

-

12

Juli

58%

24°

-

9

Augusti

57%

23°

-

11

September

52%

19°

-

10

Oktober

46%

14°

-

11

November

36%

-

13

December

36%

-

11