Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

8

Februari

43%

-

8

Mars

41%

13°

-

10

April

44%

18°

-

10

Maj

49%

22°

-

13

Juni

52%

26°

-

11

Juli

60%

29°

-

9

Augusti

61%

28°

-

10

September

52%

24°

-

8

Oktober

44%

19°

-

10

November

33%

12°

-

9

December

28%

-

9