Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

9

Februari

44%

-

9

Mars

42%

11°

-

10

April

44%

15°

-

11

Maj

47%

20°

-

13

Juni

50%

24°

-

12

Juli

58%

27°

-

10

Augusti

58%

26°

-

11

September

53%

22°

-

9

Oktober

46%

17°

-

9

November

35%

10°

-

10

December

33%

-

9