Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

10

Februari

43%

-

10

Mars

40%

-

12

April

39%

13°

-

13

Maj

41%

18°

-

16

Juni

44%

21°

-

15

Juli

51%

24°

-

14

Augusti

52%

23°

-

14

September

49%

20°

-

11

Oktober

46%

15°

-

11

November

38%

-

11

December

36%

-

10