Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

9

Februari

45%

-

9

Mars

43%

12°

-

10

April

47%

16°

-

10

Maj

49%

21°

-

13

Juni

51%

25°

-

12

Juli

59%

28°

-

9

Augusti

59%

27°

-

11

September

55%

23°

-

9

Oktober

46%

17°

-

8

November

35%

10°

-

11

December

33%

-

9