Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

9

Februari

41%

-

8

Mars

40%

13°

-

10

April

42%

17°

-

11

Maj

46%

22°

-

14

Juni

50%

26°

-

12

Juli

58%

28°

-

11

Augusti

59%

28°

-

11

September

50%

24°

-

8

Oktober

42%

19°

-

10

November

33%

11°

-

9

December

27%

-

9