Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

10

Februari

36%

-

9

Mars

39%

12°

-

11

April

42%

17°

-

12

Maj

49%

21°

-

13

Juni

54%

25°

-

12

Juli

63%

28°

-

9

Augusti

62%

27°

-

10

September

53%

24°

-

9

Oktober

43%

19°

-

11

November

30%

12°

-

11

December

25%

-

10