Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

9

Februari

39%

-

8

Mars

38%

13°

-

10

April

41%

17°

-

12

Maj

46%

21°

-

14

Juni

50%

26°

-

13

Juli

58%

28°

-

11

Augusti

58%

27°

-

12

September

50%

22°

-

11

Oktober

43%

17°

-

13

November

33%

12°

-

11

December

28%

-

10