Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

9

Februari

41%

-

9

Mars

38%

12°

-

11

April

40%

17°

-

12

Maj

44%

21°

-

14

Juni

48%

25°

-

14

Juli

56%

28°

-

12

Augusti

56%

27°

-

12

September

49%

24°

-

10

Oktober

43%

18°

-

11

November

34%

11°

-

10

December

30%

-

10