Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-1°

-

13

Februari

44%

-

12

Mars

40%

-

14

April

38%

-

16

Maj

39%

13°

-

17

Juni

40%

16°

-

18

Juli

47%

19°

-

17

Augusti

48%

18°

-

16

September

48%

16°

-

13

Oktober

49%

11°

-

12

November

41%

-

13

December

41%

-

13