Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

10

Februari

39%

-

9

Mars

37%

13°

-

11

April

42%

17°

-

12

Maj

46%

22°

-

14

Juni

49%

26°

-

13

Juli

58%

28°

-

11

Augusti

58%

28°

-

11

September

50%

24°

-

9

Oktober

43%

19°

-

11

November

34%

12°

-

10

December

29%

-

10