Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

9

Februari

41%

-

8

Mars

42%

13°

-

10

April

44%

17°

-

10

Maj

50%

22°

-

13

Juni

54%

26°

-

11

Juli

61%

29°

-

9

Augusti

62%

28°

-

10

September

53%

24°

-

8

Oktober

43%

19°

-

9

November

32%

11°

-

10

December

27%

-

9