Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

9

Februari

40%

-

9

Mars

38%

13°

-

11

April

41%

17°

-

12

Maj

45%

22°

-

14

Juni

49%

26°

-

13

Juli

57%

28°

-

12

Augusti

57%

28°

-

12

September

50%

24°

-

9

Oktober

43%

19°

-

10

November

33%

12°

-

10

December

29%

-

9