Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

9

Februari

42%

-

8

Mars

40%

12°

-

10

April

41%

16°

-

11

Maj

45%

21°

-

14

Juni

49%

25°

-

13

Juli

56%

28°

-

11

Augusti

58%

27°

-

11

September

50%

23°

-

9

Oktober

43%

18°

-

10

November

34%

11°

-

9

December

30%

-

9