Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

10

Februari

41%

-

9

Mars

38%

12°

-

11

April

40%

16°

-

12

Maj

44%

21°

-

15

Juni

47%

24°

-

14

Juli

55%

27°

-

12

Augusti

56%

26°

-

12

September

49%

23°

-

10

Oktober

44%

18°

-

11

November

35%

11°

-

10

December

31%

-

10