Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

9

Februari

38%

-

8

Mars

39%

13°

-

10

April

42%

17°

-

12

Maj

46%

21°

-

13

Juni

51%

26°

-

12

Juli

60%

28°

-

11

Augusti

60%

28°

-

11

September

50%

23°

-

11

Oktober

42%

17°

-

12

November

31%

11°

-

11

December

26%

-

10