Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

9

Februari

44%

-

8

Mars

42%

12°

-

10

April

45%

17°

-

10

Maj

49%

22°

-

13

Juni

52%

25°

-

11

Juli

59%

28°

-

9

Augusti

60%

27°

-

10

September

53%

24°

-

8

Oktober

45%

18°

-

9

November

34%

11°

-

10

December

31%

-

9