Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

9

Februari

40%

-

8

Mars

38%

13°

-

11

April

41%

17°

-

11

Maj

45%

22°

-

14

Juni

49%

26°

-

13

Juli

57%

28°

-

11

Augusti

58%

27°

-

11

September

50%

24°

-

9

Oktober

43%

18°

-

10

November

33%

12°

-

10

December

28%

-

9