Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

9

Februari

41%

-

8

Mars

39%

12°

-

11

April

41%

16°

-

11

Maj

45%

21°

-

14

Juni

48%

25°

-

13

Juli

56%

28°

-

12

Augusti

57%

27°

-

12

September

50%

24°

-

9

Oktober

43%

18°

-

10

November

34%

11°

-

10

December

29%

-

9