Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

9

Februari

41%

-

8

Mars

40%

13°

-

10

April

43%

18°

-

10

Maj

48%

22°

-

13

Juni

52%

26°

-

12

Juli

60%

29°

-

9

Augusti

62%

28°

-

10

September

51%

25°

-

8

Oktober

42%

19°

-

10

November

32%

12°

-

9

December

25%

-

9