Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

11

Februari

44%

-

11

Mars

39%

-

13

April

39%

11°

-

14

Maj

41%

16°

-

16

Juni

43%

20°

-

16

Juli

50%

23°

-

15

Augusti

52%

22°

-

15

September

48%

19°

-

12

Oktober

47%

14°

-

11

November

39%

-

12

December

38%

-

11