Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

9

Februari

45%

-

9

Mars

43%

13°

-

9

April

49%

17°

-

9

Maj

52%

22°

-

12

Juni

53%

26°

-

11

Juli

62%

29°

-

8

Augusti

61%

28°

-

11

September

56%

24°

-

8

Oktober

46%

18°

-

7

November

34%

11°

-

11

December

32%

-

9