Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

11°

11

Februari

41%

10°

10

Mars

36%

13°

10°

11

April

42%

17°

13°

12

Maj

47%

22°

18°

14

Juni

50%

26°

22°

14

Juli

58%

28°

25°

11

Augusti

59%

28°

25°

11

September

51%

24°

22°

10

Oktober

44%

19°

19°

11

November

36%

13°

16°

11

December

30%

13°

11