Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

9

Februari

38%

-

8

Mars

39%

13°

-

10

April

41%

18°

-

11

Maj

46%

22°

-

13

Juni

52%

26°

-

12

Juli

61%

28°

-

10

Augusti

61%

28°

-

10

September

50%

24°

-

8

Oktober

41%

19°

-

10

November

30%

12°

-

10

December

23%

-

9