Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

9

Februari

44%

-

8

Mars

42%

13°

-

9

April

46%

17°

-

10

Maj

51%

22°

-

12

Juni

53%

26°

-

11

Juli

61%

29°

-

8

Augusti

61%

28°

-

10

September

55%

24°

-

8

Oktober

45%

18°

-

8

November

33%

11°

-

10

December

30%

-

9